Dit Instagram-feed er ikke kun designet og præsenteret for dig på baggrund af, hvem du følger. Instagrams algoritme baserer det, du får vist i dit feed, på baggrund af forskellige faktorer i din generelle adfærd på mediet.

Når du som virksomhed eller professionel gerne vil have noget kommercielt ud af din Instagram-profil, er det vigtigt at kende til de facts, der nu engang er offentliggjort om algoritmen. Instagram holder nemlig kortene tæt til kroppen og fortæller ikke alt om deres algoritme. Derfor er dette ikke en udførlig “how to”-guide, men et ønske om at oplyse om det, vi nu engang ved om den “mystiske” algoritme.

Instagram har meldt ud omkring 6 faktorer, der har indflydelse på rangeringen af indhold i en brugers Instagram-feed. De første 3 faktorer er de primære, men de sidste 3 har også indflydelse på algoritmen:

 

1. Interesse

Nøgleordet her er engagement. Instagram vurderer, hvad du er mest interesseret i at få serveret øverst i dit feed ud fra den type indhold, du før har liket, kommenteret, føjet til “gemte” og hvilke videoer du har stoppet op i dit scroll for at se. Altså hvilke profiler og hvilke typer indhold, du engagerer dig mest i. Det algoritmen vurderer du skal se øverst i dit feed, er det, den finder mest sandsynligt at du kommer til at interagere med.

Det skal du gøre som virksomhed: Lav indhold, der giver dine brugere lyst til at engagere sig og interagere med dig. Spørg dem om noget, post noget, som de får lyst til at gemme eller dele med andre. Tænk ikke nødvendigvis at du skal ud til så mange som muligt, men se værdien i at lave godt indhold til en specifik målgruppe – så er det oftest nemmere at ramme noget, de vil finde interessant.

 

2. Relationer

De profiler du interagerer med, rangeres højest i dit feed. Instagram vil gerne sørge for at vise dig indhold fra familie, venner og de profiler, du interesserer dig for. Derfor prøver algoritmen at gennemskue, hvilke profiler det er ved at se på følgende interaktioner:

  • Profiler, hvis indhold du “synes godt om” / “liker”. Inkl. stories, livevideoer og Reels.
  • Profiler, du sender private beskeder (direct message / DM)
  • Profiler, du søger efter.
  • Profiler, du kender i virkeligheden, f.eks. ved at se på, hvem du er tagget sammen med.

Det skal du gøre som virksomhed: Det er svært at hamle op mod virkelige familie- og vennerelationer, men dette punkt understreger pointen fra punkt 1: Lav indhold, som fanger din målgruppe og giver dem lyst til at interagere med dig.

 

3. Aktualitet

Instagram vil gerne eksponere dig for det mest relevante, derfor forsøger algoritmen at vise dig det nyeste og mest aktuelle indhold i dit feed.

Det skal du gøre som virksomhed: Eftersom algoritmen gerne vil vise dine følgere det mest aktuelle, er det relevant at se på, hvornår på dagen (og hvilke dage) dine følgere/målgruppe er online. Hvis du poster dit indhold på tidspunkter, hvor flest er online og aktive på Instagram, er der størst sandsynlighed for interaktion fra dine følgere. Du kan blive klogere på dine følgeres online-aktivitet ved at kigge på din profils Instagram-Indblik (Instagram-Insights). Vær opmærksom på, at Instagram-Indblik kræver en virksomheds-profil. Der er også lavet mere generelle undersøgelser af, hvornår det er bedst at poste. Du kan læse om Later’s undersøgelse her og Hootsuites undersøgelse her.

 

4. Hyppighed/frekvens

Instagrams algoritme sørger for, at dit feed bliver tilpasset efter hvor ofte du åbner app’en. Det vil sige, at der er forskel på om du besøger Instagram én gang i timen eller én gang om ugen. Jo hyppigere din frekvens er, jo mere kronologisk vil dit feed fremstå.

Det skal du gøre som virksomhed: Denne faktor er ikke nødvendigvis så brugbar for dig i virksomhedsperspektiv. Det er selvfølgelig vigtigt at kende til din målgruppes forbrugsmønster, hvorfor det også er vigtigt at vide hvor ofte og hvornår de bruger Instagram – og om det i det hele taget er et relevant medie for din virksomhed. Igen tapper viden om denne algoritme-faktor ind i vigtigheden af at lave indhold, der interesserer dine følgere og giver dem lyst til at interagere med dig.

 

5. Følger / followings

Jo flere profiler du følger, jo flere profiler har Instagrams algoritme at vælge imellem, når den sammensætter dit feed. Hvis du følger mange profiler, vil det, du ser i dit feed være udvalgt fra et langt bredere spektrum af profiler, end hvis du følger få profiler. Følger du mange profiler vil du sandsynligvis ikke få vist alle opslag fra alle profiler. Der vil sandsynligvis også gå længere imellem, at du ser indhold fra den samme profil.

Det skal du gøre som virksomhed: Denne viden kan du bruge aktivt ved at se på, hvor mange af dine følgere, der er aktive. Har du mange “ghost” followers/inaktive følgere, kan det være værd at fjerne dem fra tid til anden, da de ikke gavner algoritmens rangering af din profil. En profil med mange følgere, men få interaktioner, virker nemlig ikke relevant og interessant i algoritmens øjne.

 

6. Forbrug

Hvor længe er du på Instagram ad gangen? Hvis dine besøg er korte, vil algoritmen sørge for at du ser det indhold, den vurderer som vigtigst for dig, som det første i dit feed. Jo længere tid du bruger pr. besøg, jo mere vil algoritmen sprede det interessante indhold ud over dit feed. Hvis du bruger nok tid på Instagram, vil der ikke være mere indhold at vise dig, og algoritmen begynder at præsentere dig for indhold fra profiler, du ikke følger, baseret på det, du tidligere har interageret med.

Det skal du gøre som virksomhed: Den sidste faktor her understreger igen vigtigheden af, at du laver indhold som dine følgere har lyst til at interagere med. Om det er ved at like, dele, gemme, se til ende(video), sende dig en DM eller tagge sine venner er ikke det vigtige – det vigtige er, at de gør det.

 

Instagram algoritmens engagement faktorer 2021

 

Det var kort om de 6 faktorer, som Instagram har meldt ud at deres algoritme baserer sig på, når det gælder deres feed-funktion. Men hvordan ser Instagrams algoritme på deres Stories og Reels funktioner? Vi gennemgår dem kort herunder.

 

Instagrams algoritme: Stories, video, IGTV og Reels

Instagram Stories:

Instagram Stories ligger som de øverste cirkler i dit feed. Stories algoritmens prioriterer meget lig algoritmen for dit feed. De Stories, du får vist som de første, er dem, du generelt interagerer mest med. Dvs. ikke kun interaktion via Stories-funktionen, men din sammenlagte interaktion. Og ligesom i dit feed er aktualitet også en vigtig faktor, da nye Stories vil blive prioriteret over “gamle”.

Stories er blevet meget populært og er en god måde at inddrage sine følgere på en mere uformel og personlig måde. Jo hyppigere du poster på Stories, jo bedre er dine chancer for at ramme dine følgere når de er online – og jo flere visninger du har, jo bedre vil din rangering blive i Stories-feedet.

Der ligger tit meget tanke bag et opslag, men på Stories kan du dele mere uformelt indhold, re-poste opslag dine følgere har tagget dig i, spørge dem om noget i en afstemning, bede dem om at stille dig et spørgsmål og meget mere. Stories er en brugerinddragende funktion, som vi kun kan anbefale at benytte hvis du ønsker vækst på din Instagram-profil.

 

Video på Instagram:

Mange tror, at video per automatik bliver rangeret højere af algoritmen end billeder. Men det ser ikke ud til at være tilfældet. Det, der ofte gør en video til et succesfuldt opslag er, at det er nemmere for brugerne/følgerne at engagere sig i og fanger deres interessere i højere grad end et billede ville gøre. Derfor bliver engagement-raten højere og det er det, algoritmen reagerer på. Men i sidste ende handler det om, hvad dine følgere kan lide og vælger at interagere med.

 

IGTV-video og Instagram Reels:

Her vil algoritmen (meget som i dit feed) prioritere både de profiler, du interagere mest med samt den type indhold, du engagere dig i (som punkt 1 under feed-faktorerne). Grunden til at begynde at bruge IGTV og Reels, hvis du ikke allerede er i gang, går igen fra grunden til at benytte video. Det kommer an på din målgruppe, men video fænger og engagere generelt nemmere, end et billede.

IGTV og Reels kan, ud over interesserede og engagerede følgere, i højere grad give dig en chance for at blive opdaget af nye brugere i Instagrams Discover feed – hvis du husker at hashtagge (#) med relevante tags.

 

Vigtigst: Kend din målgruppe

Som du måske har kunne fornemme, er vigtigheden i at lave indhold, der fanger din målgruppes interesse og engagement gået igen mange gange i denne lille guide. Hvis du vil have succes med din Instagram-profil – virksomhed som privat – skal du altså lave indhold, der er relevant, vedkommende, aktuelt og engagerende for din målgruppe. Hvad skal der til for, at du rammer din målgruppe spot on? Hvilket indhold og hvilke emner interessere dem? Kan de bedst lide video, Reels, Stories eller hyppige opslag i deres feed?

Det kræver, at du kender din målgruppe. Ret godt endda. Men hvordan kommer du til det?

Hvis du ikke allerede har udformet buyer personas til din virksomheds kommunikations- og marketing-strategi, så anbefaler vi, at du starter der. Buyer personas er lidt tidskrævende at lave, men det er virkelig godt givet ud, da det er et effektivt værktøj til at lære dine målgruppe og potentielle kunder at bedre at kende. Og derigennem effektivisere, forbedre og præcisere din kommunikation og marketing.

Læs også: Buyer persona – Sådan laver du din(e) buyer persona(s)

Eller: Buyer persona – De 5 mest almindelige spørgsmål

I Caleo Agency vil vi også meget gerne hjælpe dig og din virksomhed med content marketing. Det er for eksempel muligt at få én ad os ud til din virksomhed en gang om ugen, hvor vi med vores kompetencer hjælper jer med at skabe et fast flow i jeres marketing-indsatser. Læs mere om vores ydelse, Marketing på abonnement, her.

Du kan også blive klogere på content marketing, herunder Instagram og andre marketing-tiltag, på vores Content Marketing Workshop, som du kan læse mere om her.